CETIN - VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI NADZEMNÍCH NEBO PODZEMNÍCH SÍTÍ