Dokumenty OÚ

Územní plán obce je k nahlédnutí na stránkách města Pardubice:
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-d...

Strategický rozvojový plán je k nahlédnutí zde: srp-zivanice