INFORMACE O NĚKTERÝCH DŮLEŽITÝCH ZMĚNÁCH SPOJENÝCH S NOVELOU ZÁKONA OD 1. 1. 2016

Dnem 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Změny výše uvedených zákonů přinesou pro občany opatření, která přispějí ke zvýšení spokojenosti občanů při vyřizování žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady.

Více informací naleznete na přiložených letácích.