INFORMACE O NOVÉ SLUŽBĚ FINANČNÍ SPRÁVY - PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SIPO.

Finanční správa umožňuje od roku 2016 placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.
Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO si mohou poplatníci vyzvednout na FÚ nebo najít na www.financnisprava.cz