KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE