Návrh územního plánu

Vážení spoluobčané,
připomínáme, že 22. července 2014 od 18 hodin proběhne v místní sokolovně projednávání Návrhu územního plánu obce Živanice, kde jsou zahrnuty i místní části Nerad a Dědek. Doporučujeme Vám, seznamte se s tímto návrhem v předstihu na internetových stránkách Magistrátu města Pardubice:
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-d... (koordinační výkres) nebo na obecním úřadě v Živanicích, v úředních hodinách nebo po individuální dohodě dle Vašich možností.