Obecně závazná vyhláška 1/2013

zůstává v platnosti i pro rok 2014

Vyvěšeno: 
18. Prosinec 2012