OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŽIVANICE Č.1/2015

Vyvěšeno: 
14. Květen 2015
Sejmuto: 
1. Červen 2015