OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

V sobotu 3. 10. 2015 proběhne očkování psů proti vzteklině.
Živanice: u Oú v 10:00 - 10:45 hod.
Nerad: na návsi u křížku 11:00 - 11:30 hod.
Dědek: u hasičárny 11:45 - 12:15 hod.
Poplatek za vakcinaci je 150,- Kč.