Odečet vodoměrů v Živanicích

V sobotu 19. listopadu 2016 bude prováděn v Živanicích odečet vodoměrů.
V případě nepřítomnosti zanechte prosím stav vodoměru na viditelném místě.