OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SE BUDE KONAT 2.6.2015 OD 17,00 HODIN V SOKOLOVNĚ V ŽIVANICÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O ZAHÁJENÍ OPAKOVANÉHO ŘÍZENÍ O ÚP ŽIVANICE VYVĚŠENA NA ÚŘEDNÍ DESCE