PODĚKOVÁNÍ OBCI ŽIVANICE OD AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR