Podmínky výzvy na akci: "Oprava chodníku a parkovacích stání "U sokolovny"