Tisková zpráva Finančního úřadu pro Pardubický kraj