VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Výzva k podání nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu: "Rekonstrukce komunikace v místní části Nerad".
Uchazeči najdou podklady k zakázce v sekci "Úřední deska"