Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ sokol Živanice