VÝZVA K OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI

Obec Živanice obdržela 4. 8. 2015 zprávu z oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic o velmi vážné situaci z důvodu hydrologického sucha. Žádáme občany o omezení odběrů povrchových vod z vodních toků až do odvolání.