Výzva ÚZSVM vlasníkům nemovitostí, kteří nejsou v KN dostatečně označeni

Příloha: 
Vyvěšeno: 
14. Únor 2017
Sejmuto: 
14. Únor 2018