Záměr prodeje pozemku p.č. 138/131 v k.ú. Živanice