Záměr prodeje pozemku p.č. 138/131 v k.ú. Živanice

Vyvěšeno: 
26. Červenec 2016
Sejmuto: 
6. Září 2016