Závěr zjišťovacího řízení

Vyvěšeno: 
5. Září 2012
Sejmuto: 
20. Září 2012