Zveřejnění poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na žádost žadatele ze dne 8. 1. 2016 byly poskytnuty následující informace ohledně stavby kanalizace:

- Územní rozhodnutí
- Povolení ke zřízení vodního díla
- Kolaudační rozhodnutí
- situace se zakreslenou čerpací stanicí
- situace čerpací stanice

Vyvěšeno: 
17. Únor 2016