Zveřejnění poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na žádost žadatele o odkaz na konkrétní předpisy upravující maximální možnou výšku rodinných domů ze dne 13. 7. 2016 byly poskytnuty následující informace:
- Vyhláška č. 1/97 o závazných částech územního plánu obce Živanice
- Průvodní zpráva k dokumentaci pro územní rozhodnutí

Vyvěšeno: 
1. Září 2016
Sejmuto: 
1. Září 2019