Zveřejnění poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 30. 3. 2017 byla obecnímu úřadu v Živanicích doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ
3) Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka.
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.

Odpověď byla zaslána dne 4. 4. 2017:
1) počet svozových míst – 314, výše poplatku - 400,- Kč/osoba
2) a. počet sběrných míst – 4x sklo, 4x bioodpad, 1x šatstvo, počet sběrných dvorů - 0
1x sběrné místo v areálu obecního úřadu
b. druhy tříděného odpadu – papír, plasty, nápojové kartony – pytlový sběr,
bioodpad, dřevní odpad, šatstvo, kovy, sklo, elektroodpad, vyřazené elektrospotřebiče, zářivky, tonery, baterie, použitý fritovací olej (O),
c. 1x kontejner na kovy 8 m3
4x kontejner na bioodpad 10 m3
8x zvon na sklo 1100 l
1x kontejner na šatstvo
1x klec na elektro
1x E-box
2x kartonová krabice na zářivky
1x kartonová krabice na tonery
3) kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce: šatstvo – Diakonie Broumov, klec na elektroodpad – Asekol, E-box – Asekol, zvony na sklo – SOP, a.s., EKO-KOM, a.s.
4) Společnost zajišťující svoz komunálního odpadu – SOP, a.s.
Společnost zajišťující svoz vytříděného odpadu – FLOR, s.r.o.

Vyvěšeno: 
4. Duben 2017